Yasal Bildirim

Bu Pearson web sitesi, sitemizin işleyişine ve web sitesi üzerinde atıfta bulunulan bilgilerin veya ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğuna ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhüt sunulmaksızın "olduğu haliyle" yayınlanmıştır ve web sitesinde bulunabilecek olan bilgilerin yanlışlığı veya eksikliği dolayısıyla web sitesinin kullanımından doğan zararlara veya hasarlara ilişkin sorumluluk tarafımıza ait olmayacaktır.

Web sitesinde yer alan bilgiler, hisselere veya başka herhangi bir ürüne veya hizmete yatırım veya bunlara ilişkin işlem yapmaya veya Pearson plc veya başka bir şirketle herhangi bir sözleşme akdetmeye davet niteliği taşımamaktadır. Sunulan bilgiler, herhangi bir yatırım kararı için temel alınmamalıdır.

Pearson plc'nin veya web sitesinde atıfta bulunulan başka bir şirketin geçmişteki performansı, gelecekteki performansına ilişkin bir rehber olarak esas alınamaz. Bu web sitesinde yer alan geçmişe ilişkin bilgiler hariç olmak üzere, bu web sitesinde ele alınan hususlar arasında, fiili sonuçların ilgili geleceğe dönük ifadelerde öngörülenlerden önemli oranda farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler barındıran geleceğe dönük ifadeler yer alabilir. Bu riskler ve belirsizlikler arasında uluslararası, ulusal ve yerel koşullar ve rekabet ile ilişkili konular yer almaktadır. Bunlar ayrıca zaman zaman şirketin Form 20-F üzerinde yer alan en güncel Faaliyet Raporu da dahil olmak üzere kamuya açıkladığı belgelerinde ayrıntılı şekilde açıklanan başka riskleri de içermektedir. Şirket, herhangi bir geleceğe dönük ifadeyi yeni bilgiler, gelecekteki olaylar sonucunda veya başka şekilde kamuya açık şekilde güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir. Bu sayfalara ilişkin telif hakkı, üçüncü tarafın mülkiyet hakkı bildiriminde aksi belirtildiği haller hariç olmak üzere Pearson plc veya lisans verenlerine aittir. Resimler, ticari unvanlar ve markalar ayrıca diğer fikri mülkiyet kanunlarınca da korunmakta olup ilgili sahiplerin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kopyalanamaz veya sahiplenilemez. "Pearson" Pearson plc'nin tescilli bir ticari markasıdır.

Pearson plc dışındaki üçüncü taraflarca sunulan içerik ve bilgilere yer verildiği hallerde, bu durum açıkça belirtilmiştir. Bu içeriği tarafımıza sunulduğu şekliyle yayınlamaktayız ve bunların doğruluğu veya zamanının uygunluğunun sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Pearson, bu site üzerinde bir hiper metin bağlantısının verildiği Pearson şirketler grubu dışındaki bir şirkete ait web siteleri üzerindeki içeriklere veya bu gibi bir web sitesi işleten üçüncü tarafça sunulan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak sorumluluk kabul etmemektedir. Bu tür bağlantılara, bunlarda yer alan bilgilere ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhüt olmaksızın "olduğu şekilde" yer verilmiştir.