Ulusal ve Kurumsal Değerlendirme

Yenilikçi düşünce, gerçek hayat deneyimi ve uygulamalı araştırma, Pearson ölçme-değerlendirme ürünlerinin temelini oluşturmaktadır. Ulusal kuruluşlarla, resmi kurumlarla ve okullarla birlikte çalışmamız dolayısıyla, erken çocukluk döneminden üniversite ve kariyere hazırlık aşamasına gelinceye kadar öğrencilerin bireye özgü eğitim süreçlerine hazırlanmaları için gereken verinin toplanmasına ve analiz edilmesine yardımcı olmaktayız.