Pearson Online 21. Yüzyıl Becerileri Öğretmen Eğitimi

"Bugün 12 yaşında olan çocukların %65'i henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklar."

Bu yeni mesleklerin gerektirdiği 21. yy becerileri neler? Teknolojinin etkin kullanımı öğrenmeye, öğretmenlere ve kurumlara nasıl değer katabilir?

21. Yüzyıl Becerileri Öğretmen Eğitimi Nedir?

Bu eğitim, 21. Yüzyıl becerilerinin öğrenmeye dahil edilmesi ve öğrencilere kazandırılması konusunda kendisini geliştirmek isteyen tüm branşlardaki öğretmenlere yardımcı bir kılavuz niteliğindedir. Günümüzde hızla değişen ve gelişen yeni mesleklerde başarılı bir şekilde aktif rol almaları için, öğrencilerin bu becerileri erken yaşlardan itibaren kazanmaları sadece öğrenciler ve eğitimciler değil, eğitim kurumları ve veliler için de büyük önem taşımaktadır.

- Uzaktan eğitim (online eğitim) olarak hazırlanmış 4 saatlik Pearson eğitim içeriği
- Pearson Türkiye onaylı katılım sertifikası

Kazanımlar

Kimler Katılabilir?

Eğitim İçeriği