Çalışanlarınızın gelişimi için uluslararası standartlarda sertifikasyon ve eğitim!

BTEC programlarında öğrenme yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve pratik uygulamaya dayanmaktadır. Bu uygulama, şirket çalışanlarının, yaparak öğrenme, hatalardan ders çıkarma, eleştirel düşünme gibi becerilerini ön plana çıkartıp, öğrenenlerin derslere, çalışmalara ve projelere daha fazla dahil olmasına olanak sağlamaktadır.

Akademik gereklilikleri ve iş dünyasının beklentilerini göz önüne alarak oluşturulan, uluslararası geçerliliği bulunan ve Avrupa yeterlilik çerçevesi ile uyumlu BTEC programları, ‘mesleki yeterlilik’ belgeleri sağlamaktadır.

BTEC Programlarının Öğrenenlere Kazandırmayı Amaçladığı Beceriler

Araştırma, Yaratıcı Düşünme, İnovasyon, Girişimcilik, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Bireysel Öğrenme, Özgün Ürün Oluşturma, İş Birliği, Esneklik ve Uyum, Planlama, Sunum, İletişim, Risk Alma, Öz Değerlendirme, İş Alanına Özgü Beceriler

 

Neden BTEC'i Seçmeliyiz?