Kurum

UC Berkeley

Ücret

3800 ₺ + KDV

Süre

4 hafta

Tahmini Efor

Haftada 2-4 saat

Daha fazla bilgi için lütfen formumuzu doldurun

Verify recaptcha to submit form

Program Hakkında

İşyerinizde olumlu ilişkiler kurun!

Araştırmalara göre, kendi kişisel mutluluğumuz, diğer insanlarla olan ilişkilerimize sıkı sıkıya bağlı. Diğer insanlarla ilişkilerimiz ne kadar iyiyse, kendimizi o kadar iyi hissederiz ve mutluluk düzeyimiz de o derece yükselir. Aynı şey şirketler için de geçerlidir. Güvene, işbirliğine dayalı ilişkileri teşvik eden şirketlerde, daha fazla çalışan sadakati ve bağlılığı olan, daha tatmin edici, daha üretken ve yenilikçi bir işgücüne sahip olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.

Empathy and Emotional Intelligence at Work eğitim programı, olumlu ilişkilerin sürdürülmesini sağlayan sosyal ve duygusal becerileri derinlemesine araştırmaktadır. Bu derste, kendimizi açıkça ifade etme ve başkalarını etkin bir şekilde okuma, duygularımızı sosyal etkileşimlerde ve karar almada akıllıca kullanma becerileri ile EQ olarak da bilinen, empati ve duygusal zekânın temel ve ilgili becerilerine değinilecektir.

Ders boyunca, departmanlar arasında empati, güven ve işbirliğini güçlendirmenin ve çatışmaları daha yapıcı bir şekilde çözmenin pratik yollarına bakılacak; duygusal açıdan akıllı liderliğin ait olma ve katılım kültürlerini nasıl inşa edebileceğini incelenecektir.

Neler öğreneceksiniz?:

√ Duygusal zekânın prensipleri,

√ Duygusal zekâ becerilerinin kişisel, işbirlikçi ve organizasyonel mutluluğu ve iş başarısını nasıl desteklediğini,

√ Empatinin psikolojik ve biyolojik kökenleri,

√ Daha iyi performans, liderlik ve kişiler arası çatışmaların çözümü için, işyerinde empati ve duygusal zekâyı güçlendirmek üzere, araştırmaya dayalı stratejiler geliştirmeyi.


 

Programın Faydaları

En Yeni Müfredat:

Eğitim programının müfredatı;

√ En seçkin araştırmaların bulgularına dayanıyor
√ Teorinin pratik örneklere nasıl bağlandığını gösteriyor
√ Pratik ve teorik bilgiyi bir araya getirmeyi hedefliyor

Sektör Tarafından, Sektör İçin

Bu eğitim programı;

√ en son araştırmaları ve akademik girdileri,
√ pratik dünyayı en üst seviyede dahil etmek için sektör liderlerinin önemli girdilerini sunuyor.

Yalnız Değilsiniz!

Eğitim programı boyunca her konuda size yardım edecek ve sizi destekleyecek bir öğrenme koçunuz olacak.

İş Fırsatları

 • Daha mutlu olan insanlar daha meşgul ve üretkendirler ve daha kaliteli işler yaparlar. (Kaynak: Lyubomirsky, S., King, L.A. ve Diener, E. [2005]. Psychological Bulletin).
 • İş yerinde daha mutlu olan insanlar daha çabuk terfi alırlar ve işlerini kaybetme olasılıkları daha düşüktür. (Kaynak: Boehm, J. K. ve Lyubomirsky, S. [2008]. Journal of Career Assessment)
 • Mutluluğun anahtarı olan beceriler, güçlü işbirliği ve kişiler arası beceriler de dâhil olmak üzere, günümüz işverenlerinin aradığı “21. Yüzyıl Becerileri”dir. (Kaynak: National Association of Colleges and Employers; Boehm & Lyubomirsky, 2008)
 • Çalışanları arasında mutluluğu besleyen, teşvik eden işyerleri, bunun faydalarını verimlilik, yenilikçilik, müşteri sadakatinin artması ve daha az personel değişim oranı şeklinde görürler.
 • Sosyal ve duygusal zekâları yüksek liderlerin, çalışanlarını memnun etme ve yetkilerini korumaları daha olasıdır. (Keltner, D. (2016) The Power Paradox. New York: Penguin Press.)

Eğitmenler

Dacher Keltner

Eğitmen

Kurucu Fakülte Direktörü, Greater Good Science Center; Psiikoloji Profesörü, UC Berkeley

Emiliana Simon-Thomas

Eğitmen

Bilim Direktörü, Greater Good Science Center, UC Berkeley

Erdem Öktemus

Program Danışmanı

Eğitmen, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Ders Programı

Dersin Bölümleri

Modül 1: İş Yerlerine Empati ve Duygusal Zekaya Giriş

 • Empatinin ve Duygusal Zekânın Temelleri
 • Kendini Sorgulama 01: İşyerinde Duygusal Zekâ
 • Duygular Nelerdir ve Ne Kadardır?
 • Duygular Nereden Kaynaklanır?
 • Yaparak Öğrenme 01: Bedendeki Duygular
 • İlerleme Kontrolü 01