SOSIE 2nd Generation™

Kişilik özellikleri ve değerlerini ölçüp değerlendirerek iş performansı ve kültürünü öngörün

Aynı kişilik özelliklerine sahip iki kişi, değer sistemleri nedeniyle farklı hareket edebilir. Kişilik ile iş ya da organizasyon değerleri arasındaki çatışma ise çoğu zaman rolde veya organizasyonda hayal kırıklığına uğramaya, iş memnuniyetinin azalmasına, ilgi kaybına ve personel sirkülasyonuna neden olur. Diğer taraftan, kişinin ve organizasyonun değerleri arasında uyum sağlanması halinde ise iş performansı, öğrenme ve gelişim, iş memnuniyeti ve sadakat artar.

SOSIE, motivasyon, davranış ve bir role, ekibe ve organizasyon kültürüne uyum sağlama kabiliyetini güvenle öngörmek amacıyla bir kişinin kişiliğini ve değerler sistemini tespit eden yegane güvenilir ölçme-değerlendirme aracıdır.

• Tüm pozisyonlar ve iş seviyeleri için role ve organizasyona "uygunluğu" değerlendirin

• Zaman kısıtlaması bulunmaz, yaklaşık 30 dakika sürer.

• İsteğe bağlı olarak denetleme eşliğinde veya denetlemeye gerek duymadan uygulanabilir.

• Talep edilmesi durumunda anında temin edilebilir.

Bir kişinin davranışını etkileyen nitelikleri anlamak için sekiz kişilik özelliği:

Başatlık, Sorumluluk, Strese Dayanıklılık, Sosyallik, İhtiyatlılık, Orijinal Düşünme, Kişisel İlişkiler, Zindelik

Başkalarıyla etkileşimlerde kişiyi neyin yönlendirdiğini tespit etmeyi sağlayacak altı kişiler arası değer:

Destek, Uyum, Tanıma, Bağımsızlık, Yardımseverlik, İktidar

Çalışma tarzları ve profesyonel aktivitelerde kişiyi neyin güdülediğini anlamayı sağlayacak altı kişisel değer:

Materyalizm, Başarı, Çeşitlilik, İnanç, Düzenlilik, Hedef odaklılık

Geçerli ve güvenilir olan SOSIE, sonuçları hızlı almanıza olanak tanırken yarı göreli soru formatı adayların sahte yanıtlar vermesini güçleştirir. Temel profil raporu, satış raporu, yönetici raporu, müşteri hizmetleri raporu ve aday geri bildirim raporu olmak üzere çeşitli raporlar mevcuttur.

Özellikleri

• Kişilik ve değerleri tek anketle ölçüp değerlendirme

• Müşteri ihtiyaçlarına uygun çok çeşitli raporlar

• Çeşitli roller için gereken yetkinliklerle birlikte uygun olanları gösteren yetkinlik raporları (Yöneticiler, Satışçılar, Öğretmenler ve Müşteri hizmetleri temsilcileri)

• 12 ülkede kapsamlı kültürel uyarlama işlemlerinden geçmiştir

• Talep halinde ilişkili hizmetler sunulabilir (iş profili çıkarma, spesifik norm, sipariş üzerine rapor hazırlama vb.)

• Yıllar süren araştırmalar ve binlerce veriyle desteklenmekte olup güvenilirdir

• Adayların sahte yanıt vermesi çok zordur (göreli format)

• Kolay Uygulama: Çevrimiçi uygulanır.

Daha fazla bilgi için ekibimizle iletişime geçin

Verify recaptcha to submit form