İngiliz Dili Öğretimi

İngilizce küresel bir dildir ve sadece ortak bir dil kullanarak kültürlerin bir araya getirilebileceği ve birbirlerinden fikir edinilebileceği düşüncesi bizim inancımızdır. Zamanın bariyerlerini ve mesafelerini durmaksızın küçüldüğü dünyada dil, bu engelleri aşarak sonsuz olanaklar yaratır.

Eğitime olan inovatif ve bütünsel bakış açısı ile “Gelecek Nesil Öğrenme” 'ye liderlik etmeyi amaçlayan Pearson’da bu süreç; hangi öğrenme şeklinin en uygun olduğunu anlamakla başlayıp, öğrenmenin kişiye özel ve bir geri bildirim mekanizması dahilinde sürmesi ile devam ediyor. İngilizce eğitiminde kullanılan ürün ve servislerimiz ile eğitimcinin ve öğrencinin, ihtiyaç duydukarı 21.yy becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Çözümlerimizi görmek için buraya tıklayınız.