AP (Advanced Placement) nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve ögrencilerin dünyanın tanınmış üniversitelerine kabul edilmelerinde önemli avantajlar sağlayan bir sınavdır. ABD dışında 60’ın üzerinde ülkede geçerliliği olması AP’ye verilen önemi daha da arttırmaktadır.

AP skorunuzla Harvard, Yale, Stanford, Oxford, MIT gibi uluslararası üniversitelere kabul alabileceğiniz gibi, Türkiye’de de ODTÜ, KOÇ, Sabancı ve Özyeğin gibi saygın üniversitelerde burs ve kredi gibi avantajlar da sağlamaktadır.

AP Sınav sistemi nasıl bir süreç?

Her üniversitenin kendi politikasına göre belirlediği AP kabul koşulları vardır. Her öğrenci eğitim almayı hedeflediği alanın gerektirdiği dersleri alarak, o derslerin sınavlarını başarı ile geçmelidir. Üniversiteler genel olarak en az 3 dersten AP skoru talep etmektedir. Bazı üniversiteler için bu 4 veya 5 AP skoruna kadar çıkabilmektedir.

Bunun yanı sıra bu sınavlar, ögrencinin üniversiteye kabulünden sonra da onlara bölümlerinde ders ve kredi muhafiyeti saglayabilir.

AP Nasıl bir sınavdır?

Bu program SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan College Board tarafından yürütülmektedir. Ileri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde 6 farklı alanda 38 farklı dersten sınav açılmaktadır.

Her AP sınavı kısa cevaplı, çoktan seçmeli veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşmaktadır.

Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kompozisyonlar ise uzman bir kurul tarafından değerlendirilir. AP sınavları her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilmekte ve sonuçları Temmuz ayında açıklanmaktadır. AP sınavları 1-5 arasındaki notlandırma ölçeğinde değerlendirilir. Bir öğrencinin başarılı sayılması için en az 3 alması gerekmektedir.

International Connections Academy nedir?

International Connections Academy yani iNaCA, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm eyaletlerde akredite olan, resmi bir okuldur. Bu okulda ögrenciler ilk, orta ve lise öğrenimlerini uzaktan eğitim ile tamamlayarak, diploma sahibi olabilecekleri gibi, sadece seçtikleri dersleri alarak üniversite öğrenimlerine hazırlanabilir ve tamamladıkları dersler ve başarılı oldukları sınavlar sayesinde, üniversiteye kabul için gerekli kriterleri yerine getirebiliyorlar. Ülkemizde de ögrencilerin yurt dışındaki üniversitelere kabullerinde ve akademik hayata hazırlıkta, veli ve öğrencilerin sıkça başvurdukları bir öğrenme modelidir.

AP ile öğrencilerimizin yerleştiği kurumların listesine, buradan ulaşabilirsiniz.

2017’de Amerika dışında AP sınavına giren öğrenci sayısı

119,499

Pearson International Connections Academy öğrencilerinin

%63'ü

AP sınavlarından 3 ve üzeri skor almışlardır.
(Kaynak: International Connections Academy Student Data, 2016).

Amerika'daki 4 yıllık kolej ve üniversitelerin
 

%90'ı

AP skorlarını ders muafiyetinde ve/veya yerleştirme kriteri olarak kabul etmektedir.