Ölçme-Değerlendirme

Yeni Nesil Ölçme-Değerlendirmeler

Ölçme-değerlendirme işlemleri günümüzde artık, yaklaşık 60 yıl öncesinde yaptığımız gibi klasik çoktan seçmeli test formatında gerçekleştirilmemektedir. Ancak bu doğrultudaki hedef halen aynıdır: tüm çocuklar için kaliteli ve eşit bir eğitim imkanı. Performans ölçen çalışmalar, bilgisayar ortamında test ve otomatik puanlamanın yaygın olarak kullanımı gibi madde geliştirme ve puanlamaya ilişkin yenilikçi yaklaşımlar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin daha etkili bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır.

Bu yeni nesil ölçme ve değerlendirme sistemleri, öğrencinin başarı durumlarını göstermenin de ötesinde, detaylı bir performans bilgisi vererek, zaman içinde öğrencinin gösterdiği gelişimini izleme fırsatı sunmaktadır. Bu işlemler ayrıca; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve karar vericilere daha zengin ve zamanında geri bildirim verilmesi amacıyla yeni dijital teknolojileri geliştirmektedir.

Resmi Hizmetler ve Ulusal Hizmetler

Yenilikçi düşünce, gerçek hayat deneyimi ve uygulamalı araştırma, Pearson ölçme-değerlendirme ürünlerinin temelini oluşturmaktadır. Ulusal kuruluşlarla, resmi kurumlarla ve okullarla birlikte çalışmamız dolayısıyla, erken çocukluk döneminden üniversite ve kariyere hazırlık aşamasına gelinceye kadar öğrencilerin bireye özgü eğitim süreçlerine hazırlanmaları için gereken verinin toplanmasına ve analiz edilmesine yardımcı olmaktayız.

Kurumsal Ölçme-Değerlendirme

Bir ölçme-değerlendirme programının ölçütü ne olursa olsun, yaşamları ve kariyerleri gerçek hayattan etkilenen öğrenciler, öğretmenler veya klinisyenler için gösterdiğimiz özeni asla yitirmiyoruz. İhtiyaca göre düzenlenebilen kişiye özel hizmetlerimiz, her yaştan ve her kesimden gelen öğrencilerin, öğrenme yolunda yaptıkları yolcuğun her aşamasında başarı kazanmalarına yardımcı olmaktayız.

Bu yolculuklarında öğrencilere yardım etme amacını taşıyan uzmanlarımız, yeni programlara en başarılı şekilde geçiş sağlanması ve en üst düzeyde destek sağlamak üzere işbirliğine dayalı ve saydam bir süreç içerisinde, en iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşarak müşterilerle yakın bir şekilde çalışmaktadır:

Müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için Pearson olarak; kalite, güvenilirlik, geçerlilik ve uygunluk için en üst seviyedeki endüstri standartlarını kullanarak ölçme ve değerlendirme işlemlerini geliştirmekte ve uygulamaya koymaktayız.

Pearson Ölçme-Değerlendirme uygulamaları ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://www.pearsonassessments.com/ sayfasını ziyaret ediniz.