K12

Öğrencilerin ve eğitmenlerin kendi potansiyellerine ulaşmaları için gerekli olan materyalleri sağlıyoruz. Yüksek kalitede basılı ve dijital kaynaklarımızın yanı sıra profesyonel gelişim ve destek olanaklarımız ile eğitmenlerin öğretim becerilerini geliştirmek, öğrencilerin daha verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Hızla gelişmekte ve değişmekte olan günümüz 21. yüzyıl dünyasında, eğitim ve öğrenim konularında en yeni ve güncel olanı yakalamanız için size destek vermeyi hedefliyoruz.

Pearson'ın bu konuda özel olarak geliştirdiği "Pearson 21" , 21. yüzyılda öğrenimle ilgili olarak süre gelmekte olan tartışmaları ve bu yüzyıldaki öğrenim algısını geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu gelişimin amacı; günümüzün küresel piyasasındaki rekabete öğrencileri hazırlayanlara fikirler vermek ve çözümler sunmaktır.

K-12 okullarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine;

- kaliteli, yenilikçi programlarımız,
- yaratıcı dijital çözümlerimiz,
- ölçme-değerlendirme araçlarımız ve kapsamlı öğretim materyallerimiz

ile  hizmet veriyoruz. Çocuklarımıza, 21. yüzyılın getirdiği beceriler konusunda eğitim sağlamanın önemine inanıyor ve bunu faaliyet alanlarımızdaki liderliğimiz ile gösteriyoruz. Modern, yaygın olarak kabul gören ve geçerliliği olan ilgi çekici ve başarılı bir şekilde yapılandırılmış akademik ve mesleki yeterlilikleri sunuyoruz.

Bu anlamda; geleceklerinin şekillendirilmesi yolunda Türkiye’deki öğrenime katkı sağlayabileceğimiz, destek vererek geliştirebileceğimiz inancını taşıyoruz.