İş Pasaportu Programı Başvuru Formu

İş Pasaportu

Pearson İş Pasaportu ile marka olun!

Kariyerinize hızlı bir başlangıç yapmak ve çalışma hayatında kalıcı olmak için gerekli bilgi ve becerilere en hızlı “İş Pasaportu” ile ulaşabilirsiniz. Takım oyunculuğu, liderlik, sorun çözebilme, İngilizce ve diğer alanlar. 

İş Pasaportu nedir?

Pearson İş Pasaportu, ölçme derecelendirme sistemi ve uluslararası sertifikasyonu içeren bütünsel bir öğrenme paketidir. Aktarılabilir yeterlilikleri, işverenlerin talep ettiği bilgi, beceri ve davranışları kapsayan bir yaklaşım benimseyen bu yeterlilik, sahip olunan akademik ve mesleki derecelere ek olarak edinilebilecektir. Aynı zamanda, katılımcıların, iş dünyasına ilk adımlarına veya istihdama geri dönüşlerine hazırlanmalarını sağlıyor. 

Pearson İş Pasaportu, Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasını ve öğrenenlerin istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Böylece, Bologna hedefleri arasında yer alan istihdamın geliştirilmesi noktasında da hizmet ediyor. Öte yandan, öğrenenlerin doğru seviyelerde ve doğru eğitim programlarına yerleştirilmelerine öncelik verirken, öğrenme içeriklerine ve kazanımlarına uygun öğrenim ve değerlendirme yöntemleri içermektedir. Bu kapsamda edinilen yeterlilikler, Pearson sistemi içerisinde erişilebilir kayıtlar halinde tutulmaktadır.

Neden İş Pasaportu?

 • Türkiye’de genç işsizliği önemli sorunlardan biridir ve genç işsizliği oranının 2018 yılında yüzde 12,8 olacağı tahmin edilmektedir.
 • Öğrencilerin, öğrenim hayatları boyunca kazandıkları bilgi ve becerilerin, iş dünyasına yönelik davranış becerileri ile desteklenmesi gerekmektedir.
 •  Genel olarak, iş dünyasının beklentileri ile eğitim arasındaki uyumsuzluk, öğrencilerin mezun olduktan sonar istihdam edilebilirliklerini azaltmaktadır.
 • Sivil toplum, eğitim kurumları, bakanlıklar ve iş dünyası temsilci kuruluşları, “istihdam edilebilirlik” konusunu önemli bir gündem maddesi olarak görmektedir.

  Dünyada da benzer bir görünüm hakim…

 • AB üye ülkelerinde 15-25 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 25’i işsizdir. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 15.
 • 2014 yılında AB’de yapılan bir araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 27’si, gerekli davranış becerilerine sahip kişileri bulamadıkları için birçok pozisyonu kapatamadığını belirtmiştir.
 • Hem Avrupa ülkelerinde hem de ABD’de, kişilerin çalışma becerilerini ve davranış özelliklerini geliştirmeye yönelik programlar hızla artmaktadır.

Pearson olarak Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına ve istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, kalite güvencesi, akreditasyon ve uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyon gibi hizmetlerimiz aracılığıyla mesleki eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilebilmesine yönelik çalışmalara değer katabileceğimize inanıyoruz.

Neler yapılması gerekiyor?

 • Okul ile sanayi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi öncelik olmalı, 
 • Gençler ve yeni mezunlar için istihdam olanakları artırılmalı,
 • İş dünyası, mesleki eğitime daha fazla dahil edilmeli,
 • Öğrencilerin kariyer planlamaları geliştirilmeli. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilmeli,
 • Uluslararası standartlara uygun bağımsız ve nesnel bir ölçme-değerlendirme süreci olmalı,

 Dünyaya açılım: kalite güvencesi ve yabancı dil becerileri geliştirilmeli.
Türkiye’nin önde gelen 150 şirketiyle yaptığımız çalışma, iş çevrelerinin, yeni mezunların günümüz meslekler için bile gerekli yetkinliklerden yoksun olduklarını düşündüklerini göstermektedir. Söz konusu şirketlerin gelecek nesil mesleklere ve çalışma koşullarına hazırlandıkları bir dönemde, iş gücünün yeterliliklerinin geliştirilmesi son derece önemli. Aynı çalışma, işe alım süreçlerinde bazı becerilerin kritik önem taşıdığını da göstermektedir. Özellikle iletişim, takım oyunculuğu, liderlik ve yabancı dil becerileri ön plana çıkmaktadır.

İş Pasaportu İçeriğinde Neler Var?

Genç kuşağın sunduğu işgücü fırsatından yararlanabilmek için yapılması gereken ilk şey, gençlerin üniversitelerde aldığı eğitimle iş dünyasının gerektirdiği beceriler arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmaktır. Pearson; bu zorlu sürecin üstesinden en iyi şekilde gelmek, gençlere pozitif iş deneyimleri kazandırmak ve şirketlere rekabetçi küresel ekonomide ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyacakları becerileri edindirmek için dünya çapında ve Türkiye bazında önemli çalışmalar ve araştırmalar yürüttü. Eğitim alanındaki tecrübemizi, işverenlerin profesyonelliğiyle birleştirerek bu meseleye yenilikçi bir çözüm geliştirdik:

İş Pasaportu. İş Pasaportu, şirketlerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, yüksek performans gösterebilen ve şirket verimliliğini üst düzeye çıkarabilecek çalışanları seçmelerine yardımcı olacaktır.

• İşyerinde Verimlilik 

• Kişisel Liderlik Becerilerini Geliştirme 

• Ekiple Çalışma 

• Öz Yönetim Becerileri 

• İşle İlgili Sorunları Çözme 

• Temel Finans Becerileri 

• Çalışma Arkadaşlarına Çözümler Aktarabilme 

• İşyerinde İletişim 

• İş İngilizcesi 

• Kariyer Gelişimi 

• Başarılı İş Görüşmeleri 

• İşyerinde Teknoloji

İşverenler için işverenlerle birlikte tasarlanan İş Pasaportu, Türkiye’de istihdam kavramını tamamen değiştirecek bir program. Tüm dünyada kabul gören program, şirketlerin karşı karşıya oldukları en büyük insan kaynakları sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır.