Pearson Pisa 2018'in Çercevesini Belirleyecek!

23 Aralık 2014

Dünyanın lider öğretim kurumu olan Pearson, bugün İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen rekabetçi bir ihale sonucu, PISA 2018’in altyapı geliştirme çalışmalarının ihalesini kazandığını bilgilerinize sunar.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 15 yaşındaki öğrencilerin gelecekteki akademik kariyerleri veya iş hayatına atılmaları için gerekli olan becerileri ve bilgi birikimlerini değerlendirmek amacıyla, dünya çapında eğitim sistemlerini ölçen standart olarak bilinmektedir. 

PISA, her üç yılda bir dünya çapında 70 katılımcı ülkeye uygulanmaktadır. Bu ülkelerden gelen 15 yaşındaki ulusal temsilci öğrenci grupları,  PISA 2012 testinde 510.000 kişi ile dünya çapında 15 yaşında olan 28 milyon öğrenciyi temsil etmiştir. Daha yüksek olmasa bile, aynı katılımcı sayısı PISA 2015 ve PISA 2018 için de beklenmektedir. 2015’ten itibaren çoğu öğrenci PISA’ya bilgisayar yoluyla katılacaklardır.

Bahsi geçen altyapı, PISA 2018’de nelerin ölçüleceğini, bunların nasıl bildirileceğini, testlerin ve soru kağıtlarının hazırlanması için hangi tür yaklaşımların belirleneceğini ortaya koyacaktır. Ana ölçütler şunlar olacaktır :

  • Okuma becerisinin yeniden tanımlanması, genç bireylerin güvenilir internet sitelerini ve online belgeleri nasıl ayırt edebileceklerini de hesaba katarak,  dijital ortama olan yaklaşımların değerlendirilmesi.
  • Matematik ve Fen bilimlerinin alt yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekli görüldükleri yerde öğrenciye göre adapte edilmeleri.
  • Öğrenci soru kağıtları altyapısının, bağlamsal bilgilerin derlenmesi hususunda geliştirilmesi ve performans ile ilintili olabilecek diğer eğitimsel gerekliliklerin ölçülmesi.
  • Öğrencilerin, içinde yaşayıp çalıştığımız global dünyanın farkındalığının belirlenmesi ve bu dünyada beklenen şartların etkili bir biçimde karşılanması hususundaki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla, küresel rekabeti ölçen bir altyapı kurulması.

Pearson’ın CEO John Fallon diyor ki:

“Yüksek kalitede bir eğitim, ulusların ekonomik gelişimleri ve sosyal refahı için hayati bir önem taşımaktadır- ve PISA, ulusların eğitimsel süreçlerini ölçebileceği ve birbirlerinden öğrenebileceklerini ortaya koyan önemli bir araçtır.”

“ Daha geniş bir yelpazede becerileri değerlendirerek, daha fazla genç insanın küresel ekonomide zenginleşebileceği küresel kriterler geliştiriyoruz. Bu önemli çalışmada OECD ve akademik personeli desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.