Pearson Türkiye Bayi Arıyor

Pearson Türkiye Bölge Yetkili Satıcıları / Bayileri Aranıyor

Ocak 2022 itibari ile, aşağıda belirtilen illerde Pearson ürünlerini pazarlamak, satmak, dağıtmak ve ilgili kurum ve kişilere tanıtmak ve gerekli servisleri sağlayacak yetkili bayiler aramaktayız. Aşağıdaki illeri kapsayacak şekilde, iki ayrı bölge için bayilik atanacaktır.

Bölge 1: Bursa-Eskişehir-Yalova
Bölge 2: İstanbul Anadolu Yakası


Aday firmalar, yukarıda belirtilen bölgelerin hepsi ya da bir kısmı için yetkili bayi olmak üzere başvurabilir. Aday olunan her bölge için aşağıda tanımlandığı üzere, bölge başına en az bir adet “ofis” kurulacaktır ve atanan bölge kapsamında Pearson tarafından yayınlanan eserlerin basılı ve dijital ürünler vb.) satışından sorumlu olunacaktır.

Başvuru Sureci

İlgilenen firmaların iletisim@pearson.com email adresine 10 Ekim 2021 tarihine kadar aşağıdaki bilgiler ile birlikte email in konu kısmına ‘Distribütörlük Başvurusu’ yazarak başvurmaları gerekmektedir.

  • Firma tanıtım dokümanı (faaliyet alanları, şirket geçmişi,)
  • Firma ortaklık yapısı, yönetim ekibi bilgisi ve özgeçmişleri
  • Neden Pearson Yetkili Satıcısı olmak istenildiğine dair kısa bir paragraf.


Ön elemeden geçen adaylara detaylı başvuru formu ve Pearson bayilik kontrat örneği gönderilecektir. Bu detaylı formda, adaylardan bölge yatırım planları ve satış ekibi hakkında planlarını detaylandırmaları istenecektir. Bu aşamada aday firmalar, önemli olduğunu düşündüğü hususları, satışların artması için yapılması planlanan stratejileri ve bunları destekleyecek satış pazarlama aktivitelerini başvuru surecinde ekleyebilirler.

Önemli Tarihler

Duyuru: 28 Eylül 2021
Ön başvuru: 11 Ekim 2021
Başvuru formunun doldurulması: 25 Ekim 2021
Sonuçların açıklanması: 11 Kasım 2021
Mali ve hukuksal kontrol süreçleri: Kasım/Aralık 2021