Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildiriminde, bu Gizlilik Bildirimiyle ilişkili dijital eğitim ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak kişisel bilgilerinizin Pearson tarafından ne şekilde kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu Gizlilik Bildiriminde bunları "Hizmetlerimiz" olarak adlandırmaktayız.

Bildirim, kurumsal müşterilerin Hizmetlerimize erişim satın aldığı hallerde kişisel bilgilerin veri işleyici olarak Pearson tarafından işlenmesini kapsamaktadır. Ayrıca bildirimde, bireysel müşterilerin Hizmetlerimize erişim satın aldığı ve Hizmetlerin kurumsal ortam dışında kullanıldığı hallerde veri sorumlusu olarak Pearson'ın kişisel bilgilere muamelesi ele alınmaktadır.

Bu Gizlilik Bildirimi Hangi Hizmetler için geçerli?

Bu Gizlilik Bildirimi, kendisiyle ilgili olan Hizmetler için geçerlidir. Başka sitelerin ve hizmetlerin kullanımı, farklı koşullara ve gizlilik bildirimlerine tabi olabilir. Bu Gizlilik Bildirimine Pearson ile bir kurumsal müşteri arasında yapılacak bağımsız bir sözleşmeyle ek yapmak mümkündür.

Kurumsal Müşteriler Tarafından Satın Alınan Hizmetler

Hizmetlere erişiminiz tarafınız için bir kurumsal müşteri tarafından satın alınmışsa, Hizmetlere yüklenen veya Hizmetlerce erişilen kişisel bilgilere ilişkin veri sorumlusu kurumsal müşteri olacaktır. Bu kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin yasal bir dayanak bulunduğundan emin olmak, kurumsal müşterinin sorumluluğundadır. Pearson bu kişisel bilgileri sadece kurumsal müşteri adına veri işleyici olarak işlemektedir.

18 yaş altı öğrenci konumundaki kullanıcıların kaydını yapan kurumsal müşteriler için: lütfen öğrencilerin sadece okul tarafından verilmiş e-posta adreslerini yükleyin (Hotmail hesapları gibi kişisel e-posta adreslerini kaydetmeyin).

Kullanıcı kimdir? Kurumsal müşteri kimdir?

"Kullanıcılar" ile Hizmetleri kullanan bireyleri kastetmekteyiz. Kullanıcılar arasında kurumsal müşterilerin öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri veya Hizmetlere erişimi kendileri için veya velayeti altındaki bir çocuk için satın alan bireysel aboneler yer alabilir.

"Kurumsal müşteriler" ifadesiyle kast edilen, Hizmetlere erişimi kendi bünyelerindeki kullanıcıların kullanımı için satın alan okullar, üniversiteler, yerel eğitim makamları, özel dil okulları, eğitim kurumları veya diğer kuruluşlardır.

Bu hizmetlerle ne gibi kişisel bilgileri toplamaktayız?

Hizmetlere ilişkin kayıt süreci esnasında sınırlı kişisel bilgi kullanılmaktadır. Bir rehber sağlaması açısından belirtmek gerekirse, genellikle öğrenci konumundaki kullanıcılara ilişkin olarak aşağıdaki veri alanlarını talep etmekteyiz: Adı ve Soyadı ve e-posta adresi. Ayrıca ilgili olduğu durumlarda şu bilgileri de toplayabiliriz: Yıl, Grup, doğum tarihi, öğrencinin kurumu ve ders tanımlayıcı. Hizmetlerin bir kurumsal müşteriye satıldığı durumlarda genellikle 18 yaş altı öğrencilere ilişkin kişisel adresleri toplamamaktayız. Öğretmenlere ilişkin kayıt süreci esnasında topladığımız sınırlı kişisel bilgiler şundan ibarettir: Adı ve Soyadı ve E-posta adresi ve ilgili olduğu hallerde öğretmenin kurumu ve ders tanımlayıcı.

Kurumsal müşteriler, Hizmetlere yükledikleri bilgilerin doğru olduğundan emin olmakla yükümlüdür.

Bazı Hizmetlerde kullanıcılar, Pearson'a sunulmuş olan kişisel bilgilerle başka şekilde ilişkili olmayan bir takma bir isim (rumuz) ve e-posta adresi kullanarak kayıt yaptırabilir. Kullanıcı hesabının bir üçüncü taraf hizmetiyle entegre şekilde tesis edildiği veya kurumsal müşterinin bir kullanıcıya ilişkin hesap açtığı veya başka şekilde bu seçeneğin kullanımını yasakladığı hallerde takma isimle kayıt imkanı olmayabilir. Bir kullanıcının kurumsal bir müşteri ortamında takma isimle kayıt olarak hesap açması halinde, öğretmenin ve eğitim kurumunun kullanıcını hesabının ilgili kullanıcıya ait olduğunu anlayabilmesine imkân vermek için kullanıcı, kurumsal müşteriye ve öğretmene Hizmetlerin kullanıldığı her bir eğitim dersine veya eğitim programına ilişkin bildirimde bulunmalıdır.

Öğrenciler ve öğretmenler, Hizmetlerin kullanıcıları olarak Hizmetleri kullanırken kişisel bilgi üretebilir. Örneğin Hizmetler üzerinde ödevler, öğrenci portföyü, interaktif egzersiz yanıtları, puanlar, notlar ve eğitmen yorumları ve öğrencinin okuduğu kitaplara veya tamamladığı aktivitelere ilişkin ayrıntılı bilgi gibi bilgiler kaydedilebilir. Kullanıcılar ayrıca bir toplulukta veya forumda gönderi yayınladıklarında veya Hizmetler vasıtasıyla bir iletişim aracı kullandığında da kişisel bilgi üretebilir. Bu gönderilerin ve mesajların topluluk veya forum üyelerince veya ilgili mesajları alan başka kişilerce açıklanmasından Pearson sorumlu değildir.

Hizmetleriniz kapsamında tam olarak hangi kişisel verilerin toplandığını öğrenmek istiyorsanız, trdataprivacy@pearson.com ile irtibata geçebilirsiniz.

Hizmetler kişisel bilgilerimi nasıl topluyor?

Bilgilerinizi üç şekilde toplamaktayız:

1. Siz, ebeveyniniz/veliniz veya kurumunuz (öğretmeniniz dahil) Hizmetleri kullanarak, Hizmetleri kullanmanız için kaydınızı yaparak (kurumsal bir müşterinin tarafımıza Hizmetleri kullanmanız için kaydınızı yapmamız talimatını verdiği haller dahil), tarafımızla (çevrimiçi veya çevrimdışı) irtibata geçerek ve Hizmetleri tarafımızdan sipariş ederek bilgilerinizi açıkladığında.
2. Hizmetlerle, web sitemizle, mobil uygulamalarımızla etkileşim kurduğunuzda veya e-posta mesajlarımızı açtığınızda. Bu bilgileri toplamak için çerezler kullanmaktayız. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.
3. Üçüncü taraf ürünlerini içeren veya bu ürünlere bağlantı içeren Hizmetleri kullanmanız halinde belirtilmiş olan üçüncü taraflardan. Örneğin içinde üçüncü taraf sağlayıcılarınca temin edilmiş derslerin yer aldığı kişiselleştirilmiş bir eğitim haritası elde etmek için bir Hizmeti kullanmanız halinde, ilgili üçüncü taraf tedarikçiler Pearson'a ders çıkışının/girişinin tamamlanıp tamamlanmadığı, başlangıç ve bitiş tarihleri, ders için hangi bedelin alındığı, dersin tamamlanıp tamamlanmadığı ve tamamlama sonrasında bir sertifika verilip verilmediği dahil olmak üzere ilgili dersle ilgili faaliyetlerinize ilişkin olarak sınırlı bilgi temin edebilir. Bu veri paylaşımının gerçekleşmesi halinde, bu husus Hizmetler kapsamında ve herhangi bir veri paylaşımı gerçekleşmeden önce açık şekilde belirtilecektir.

Ayrı otomatik operasyonda, aralarında IP adresiniz, internet hizmeti sağlayıcınız ve tarayıcı türünüz, bilgisayar/cihaz türünüz ve web sitesine, uygulamaya veya Hizmetlere giriş yapmadan önce karşınıza çıkan e-posta mesajına ilişkin detaylar gibi verilerin de bulunabileceği uygulama ve sistem günlüğü verilerini toplayabilmekteyiz. Bu bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

- Hizmetlerin kaç kere ziyaret edildiğini belirlemek;
- Hizmetlerin içeriğini ve düzenlemesini iyileştirebilmemiz için Hizmetlerin hangi kısımlarının ziyaret edildiğini kaydetmek;
- E-posta mesajlarımızın etkinliğini anlamak;
- Hizmetlerin başarısını gözlemlemek, yetkisiz erişimi ve dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek, güvenlik olaylarını önlemek ve bunlara müdahale etmek ve Hizmetlere ilişkin bilgisayar kaynaklarını uygun şekilde ölçeklendirmek.

Zaman zaman üçüncü taraflara Hizmetlerimize ilişkin olarak kullanıcılara ilişkin bu verilerin anonimleştirilmiş halini tedarik edebilmekteyiz.

Pearson'ın kişisel bilgilerimi kullanmasının yasal dayanağı nedir?

Bir tüketicinin Pearson'dan Hizmetlere erişim satın alması halinde veya Pazarlama iletişimleri ve posta listelerinden çıkış başlıklı bölüm uyarınca tarafınızla irtibata geçmemiz durumunda, veri sorumlusu olarak hareket etmekteyiz. Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca veri sorumluları tarafınıza kişisel bilgilerinizi işlemeye ilişkin yasal dayanaklarını bildirmek zorunda olduğu için bu dayanaklarımız aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda kullanabilmekteyiz:

- (örn. tarafınıza satın aldığınız Hizmetlere erişim sunmak gibi bir amaçla) tarafınızla bir sözleşme akdetmemiz veya tarafınızla akdedilen bir sözleşmeyi ifa etmemiz halinde ve/veya
- onayınızın bulunması halinde (örn. bazen kişisel verilerinizi belirli bir şekilde kullanmak için açık onayınızı talep edebiliriz);
- yasal yükümlülüklerimize uyma amacıyla (örn. mevzuat uyarınca kişisel bilgileri bildirmek veya paylaşmak veya arşivlemek gibi yükümlülüklerimiz bulunabilir) ve/veya
- eğitim ürünleri ve hizmetlerinin ticari tedarikçisi olarak meşru menfaatimize hizmet eden çeşitli ticari sebepler bulunduğunda (örn. Pazarlama iletişimleri ve posta listelerinden çıkış başlıklı bölümde açıklandığı şekilde).

Kişisel bilgileri kurumsal bir müşteri adına işlediğimiz hallerde, veri sorumlusu kurumsal müşteridir ve kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanak kurumsal müşteri tarafından belirlenecektir. Herhangi bir sorunuz olması halinde bu soruları tarafınıza Hizmetlere erişim sunmuş olan kuruluşa yönlendirmeniz gerekmektedir.

Pearson kişisel bilgilerimle ne yapacak?

Toplanan kişisel bilgiler Pearson tarafından Hizmetlerin tedarik edilmesi (hizmet güncellemelerine ilişkin olarak kullanıcılarla iletişime geçmek dahil) amacıyla ve bu Gizlilik Bildirimine uygun şekilde kullanılacaktır. Ayrıca, kurumsal bir müşterinin Hizmetlere erişim satın alması halinde, kişisel bilgiler Pearson tarafından kurumsal müşteri talimatları uyarınca kullanılacaktır. Buna öğrencilerin eğitimlerinde ilerleme kaydetmelerine yardımcı olabilmemiz için (örneğin eğitimin etkinliğini ve Hizmetlerin verimliliğini değerlendirmek ve bu değerlendirmeye dayalı olarak kullanıcılara ve kurumsal müşterilere uygun tavsiyelerde bulunmak gibi amaçlarla) çeşitli Hizmetler genelinde kullanıcıların kullanımının ve kaydettikleri ilerlemenin analizi de dahil olabilir.

Öğrencilere ilişkin e-posta adresleri sistemlerimiz vasıtasıyla şifrelerin verilebilmesi ve gerekli olduğu hallerde hizmet mesajlarının gönderilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Lütfen e-posta adreslerinin başka ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin bilgi almak için Pazarlama iletişimleri ve posta listelerinden çıkış başlıklı bölüme de bakın. Bazı Hizmetlerde doğrudan Google Drive'ınıza belge yükleyebilmeniz veya Google Drive'ınızdan belge indirebilmeniz için Google Drive'ınıza bağlanma imkânı bulunmaktadır. Bu Hizmetler Google Drive'ınıza bağlanmadan önce tarafınıza, Hizmetlerin Google Drive'ınıza bağlanmasına izin vermeniz için "İzin ver" seçeneğine tıklamanızı isteyen bir komut gönderilecektir. Herhangi bir zamanda Google hesabınıza ilişkin olarak bu bağlantıyı Hesabım ayarlarından kaldırabilirsiniz. Pearson, bu bağlantıyı sadece tanımlama ve geri kurtarmaya izin veren kısıtlı meta verilerin yer aldığı özellikle seçmiş olduğunuz belgelerin yüklenmesi veya indirilmesi amacıyla Google Drive'a erişmek için kullanacaktır ve bu sayede Hizmetler dahilinde belgelere erişmeniz ve bunları kullanmanız veya bunları Google Drive'a indirmeniz mümkün olacaktır. Pearson bu belgeleri ve ilişkili kişisel verileri Gizlilik Bildirimine uygun şekilde kullanacak, işleyecek ve saklayacaktır.

Pearson'ın kişisel bilgilerimi kullanmasının yasal dayanağı nedir?

Biz ve grup şirketlerimiz kişisel bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz niteliğindeki çeşitli ticari amaçlarla ("Ticari Amaçlar") ve/veya tarafınızla bir sözleşme akdetme veya ifa etme ("Sözleşmeye Dayalı Amaçlar") ve/veya onayınız alınarak ("Onay") ve/veya yasal yükümlülüklerimiz uyarınca ("Yasal Gerekçelerle") kullanmaktayız. Örneğin kişisel bilgilerinizi şu durumlarda kullanabilmekteyiz:

- tarafınıza Sözleşmeye Dayalı Amaçlarla ilgili sitemiz vasıtasıyla ilgili hizmetleri sunmak için;
- Sözleşmeye Dayalı Amaçlarla internet üzerinden yaptığınız satın alımları işlemek için;
- tarafınızı Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak veya Onayınıza bağlı olarak tarafımız ve grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirmek ve bu konuda tarafınıza detaylı bilgi sunmak için;
- Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak veya Onayınıza bağlı olarak tarafınızı anketlere, tartışmalara ve hediye çekilişlerine katılmaya davet etmek ve çevrimiçi anketler ve tartışma forumları vasıtasıyla hizmetlerimiz konusunda görüşünüzü talep etmek için;
- Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak tarafınıza sunulan ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak için;
- Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak veya Onayınıza bağlı olarak pazarlama faaliyetleri çerçevesinde;
- Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak istatistik veya analiz çalışması gerçekleştirmek için;
- Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak ve/veya Yasal Gerekçelere dayalı olarak güvenlik ihlallerini veya dolandırıcılık eylemlerini tespit etmek, engellemek veya soruşturmak için ve
- Ticari Amaçlarımıza yönelik olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve tercihlerine daha iyi şekilde hitap etmek için başka şekillerde.

İlişkisiz üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi onayınız olmaksızın pazarlama amacıyla kullanmasına izin vermeyeceğiz. Onayınızı temel aldığımız hallerde, onayınızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel bilgileri kullanıcı türlerini tespit etmek, sitelerimizin ne şekilde kullanıldığını denetlemek ve sitelerimizin stratejik gelişimine yardımcı olmak için kullanmaktayız. Bu yaparken doğrudan kimlik tanımlayıcılarını ortadan kaldırmaktayız.

Anketlere ve tartışma forumlarına katılım tamamen isteğe bağlıdır. Dilediğiniz zaman bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesini engellemek için abonelikten çıkabilirsiniz. Anket bilgileri hizmetlerimizi geliştirme amacıyla pazar araştırmaları için kullanılacaktır.

Sitelerimize gönderdiğiniz veya sitelerimizde yayınladığınız tüm içeriklerde (tartışmalar, duyuru panoları ve forumlar dahil) kullanıcı adınızı göstereceğiz.

Pearson kişisel bilgilerimi ne kadar süre saklayacak?

Kişisel bilgilerinizi, kanun uyarınca aksine izin verilmedikçe veya daha uzun süre bilgi saklama gerekli olmadıkça bu bilgileri işleme amaçlarımız için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Örneğin, kişisel verilerinizi sunmuş olduğumuz hizmetin kalite güvencesi amacıyla saklamamız veya gelecekteki yasal davalarda savunma yapmamız için bu verileri bulundurmamız gerekebilir.

E-posta ile pazarlama ve posta listelerinden çıkış

Pazarlama mesajları, öğrenciler adına onay verilmedikçe Hizmetleri kullanmak için kayıt yaptırmış olan 18 yaş altı öğrencilere gönderilmeyecektir. Onayın verildiği hallerde bu onay dilenen zamanda geri çekilebilir.

Bu çerçevede aşağıdaki amaçlarla öğretmenlere, 18 yaşını doldurmuş öğrencilere ve Hizmetlerin yetişkin abonelerine ilişkin iletişim bilgileri kullanılabilir:

1. kullanıcının tarafımıza bunu istemediğini bildirdiği durumlar hariç olmak üzere ürünlerimiz ve hizmetlerimize ve grup şirketlerimizin ürünleri ve hizmetlerine ilişkin daha detaylı bilgi vermek için kullanıcıyla irtibata geçmek;
2. kullanıcıyı anketlere, tartışmalara ve hediye çekilişlerine katılmaya davet etmek ve çevrimiçi anketler ve tartışma forumları vasıtasıyla Hizmetlerimiz konusunda kullanıcının görüşünü talep etmek;

Anketlere ve tartışma forumlarına katılım tamamen isteğe bağlıdır. Kullanıcılar diledikleri zaman bu amaçlarla kendileriyle iletişime geçilmesini engellemek için abonelikten çıkabilir. Anket bilgileri Hizmetlerimizi geliştirme amacıyla pazar araştırmaları için kullanılacaktır. Bu postaların gönderim listesinden çıkmış olan kullanıcılara pazarlama e-postaları göndermeyeceğiz. Gönderdiğimiz tüm pazarlama mesajlarında e-postanın sonunda bir abonelikten çıkış bağlantısı bulunacaktır.

Pearson kişisel bilgilerimin güvenliğini nasıl sağlıyor?

Pearson olarak kişisel bilgilerin yetkisiz ve kanuna aykırı şekilde işlenmesi ve yanlışlıkla kaybı, çalınması, imhası veya zarar görmesi ihtimaline karşı uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacağız.

Tüm kişisel bilgilerin güvenliğini korumaya çalışmaktayız. Özellikle kullanıcının tarayıcısının HTTPS (Hiper Metin Transfer Protokolü) şifrelemesini kabul etmesi koşuluyla ödeme bilgilerini güvenli bir sunucu vasıtasıyla yetkisiz erişime karşı korumaya çalışmaktayız. Kişisel bilgileri işlemeleri için üçüncü taraflardan yararlandığımız hallerde, bu üçüncü tarafların kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamasını zorunlu tutmaktayız.

Herhangi bir duyuru panosunda veya tartışma forumunda veya Hizmete ilişkin benzer bir interaktif alanda verdiğiniz kişisel bilgiler başkalarınca toplanıp kullanılabileceği için buralarda herhangi bir kişisel bilgi yayınlarken lütfen dikkatli olun. Sizin de takdir edeceğiniz üzere başka kullanıcılarının eylemlerini kontrol edememekteyiz.

Pearson kişisel bilgilerimi başkalarıyla paylaşacak mı?

Asla kullanıcıların kişisel bilgilerini satmamaktayız. Kişisel bilgileri aşağıdaki durumlarda açıklayabilmekte ve paylaşabilmekteyiz:

- hizmet sağlayıcılarımızla (örneğin Hizmetlerimizi geliştiren veya Hizmetlerimize barınma hizmetleri sunan tedarikçilerle) paylaşabilmekteyiz (bu durumda kendilerinin yürürlükteki kanunların şartlarına uymaları için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerini almasını zorunlu tutmaktayız) ve/veya
- kanunlar uyarınca zorunlu olduğu veya izin verildiği hallerde paylaşabilmekteyiz ve/veya
- makul çerçevede bir kullanıcının kanunu ihlal etmiş olabileceğini (örneğin Hizmetlerimiz üzerinde karalayıcı içerik yayınlamış olduğunu) veya akademik sahtekarlık veya suiistimal davranışında bulunmuş olabileceğini veya Hizmetler için geçerli olan herhangi bir kullanım koşulunu veya son kullanıcı lisans sözleşmesini ihlal etmiş olabileceğini veya kullanıcı ile veya kullanıcının eğitim kurumuyla veya işvereniyle yapılmış başka bir sözleşmeyi ihlal etmiş olabileceğini düşünmemiz halinde ilgili üçüncü taraflarla (örneğin kolluk kuvvetleri, işvereniniz veya eğitim kurumunuz) paylaşabilmekteyiz.
- kurumsal bir müşterinin veya ebeveynin/velinin Hizmetlere erişimi kullanıcı adına satın aldığı hallerde kurumsal bir müşteriyle (sınırlı bir şekilde, sadece bilginiz olması halinde ve Hizmetlerin sunulması için gerekli olduğu hallerde) paylaşabilmekteyiz ve/veya
- bilgileri aşağıdaki Pazarlama iletişimleri ve posta listelerinden çıkma bölümü uyarınca kullanabilecek olan grup şirketleriyle paylaşabilmekteyiz (lütfen 16 yaş altındaki öğrencilere ilişkin bilgilerin pazarlama amacıyla grup şirketleriyle paylaşılmayacağını dikkate alınız) ve/veya
- bir satış, ortak girişim veya şirketimizin veya varlıklarımızın tamamı veya bir kısmının başka şekilde devriyle bağlantılı olarak, satın alan kuruluşun bu Gizlilik Bildirimine uyması taahhüdüne tabi olacak şekilde paylaşabilmekteyiz ve/veya
- kullanıcının ve başka kişilerin, verilerin, varlıkların ve sistemlerin emniyetini ve güvenliğini yürürlükteki kanunlar uyarınca koruma amacıyla paylaşabilmekteyiz ve/veya
- diğer durumlarda kullanıcının onayının alındığı hallerde paylaşabilmekteyiz.

Kişisel bilgileri ayrıca kullanıcı türlerini tespit etmek, Hizmetlerimizin ne şekilde kullanıldığını denetlemek ve analiz etmek, Hizmetlerimizin stratejik gelişimine yardımcı olmak ve eğitim konusunda araştırmalar gerçekleştirmek ve yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için toplu şekilde (bireysel kullanıcıların isimden tanınmamasını sağlayacak şekilde) kullanmaktayız. Bunu yaparken verilerin veri gizliliği kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde kişisel veri olarak değerlendirilmemesi için doğrudan kimlik tanımlayıcılarını ortadan kaldırmaktayız.

Pearson kişisel bilgilerimi başka bir ülkeye gönderecek mi?

Kişisel bilgilerinizi sitelerimize eriştiğiniz ülkenin veri koruma kanunlarıyla aynı kanunlara sahip olmaması mümkün olan Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki ülkeler de dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer ülkelere aktarabilmekteyiz. Kişisel bilgilerinizi AEA dışındaki ülkelere aktardığımız hallerde kişisel bilgilere aynı düzeyde koruma ile muamele edilmesini sağlamak için uygun önlemleri alacağız.

AEA dışındaki grup şirketlerimize yapılacak veri aktarımları için (bir uygunluk kararı bulunmadığında) Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerini kullanarak bir şirketler arası veri işleme sözleşmesi imzalamış bulunuyoruz. Zaman zaman BK veya AEA dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflara yapılacak aktarımlar için Avrupa Komisyonu veya bir denetim kurumu tarafından kabul edilmiş olan uygunluk kararlarını veya uygun veri aktarımı mekanizmalarını temel almaktayız.

Ne gibi haklarım bulunuyor?

AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) gibi bazı bölgelerde aşağıdaki haklar dahil olmak üzere kişisel bilgilerinize ilişkin olarak belirli haklarınız bulunabilir:

- kişisel bilgilerinize erişim talep etmek veya bunların bir kopyasını almak;
- artık doğru olmaması halinde kişisel bilgilerinizi düzeltmek veya saklama süremiz bilginin toplanma amacı için gereken süreyi geçmişse kişisel bilgilerinizi sildirmek;
- belirli koşullarda kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırmak veya buna itiraz etmek;
- veri taşınırlığı (uygulanabilir olması halinde).

Ebeveynleriniz veya velileriniz kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterse, lütfen talebinizi tarafımıza aşağıdaki "Pearson ile İletişim" bölümünde belirtilen bilgileri kullanarak gönderin. Talebinizi yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca gözden geçirecek ve buna uygun şekilde gereken işlemi gerçekleştireceğiz.

Ayrıca bu Gizlilik Bildiriminde bildirimi yapılan gizlilik uygulamalarından memnun olmamanız halinde (BK'de bulunuyorsanız) Bilişim Komiserine veya yerel veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

18 yaşının altındaysam ne olacak?

Bu Hizmetler 18 yaş altındaki öğrencileri hedef alabilmektedir.

Bir öğrencinin 18 yaşının altında olması ve kişisel bilgilerine ve Hizmetlere ilişkin olarak sorusu olması halinde, kendisinin sorularının ebeveynine veya yasal velisine veya ilgili olduğu durumlarda öğretmenine yönetilmesini tavsiye etmekteyiz.

Kişisel bilgilerin kötüye kullanımı

Kişisel bilgileri korumak için kullanıcılar ve kurumsal müşterilere (a) şifrelerini korumaları ve asla paylaşmamaları, (b) Hizmetlere sadece güvenli ağları kullanarak erişmeleri, (c) cihazlarında ve bilgisayar sistemlerinde güncel internet güvenliği ve virüs koruma yazılımları bulundurmaları, (d) şifrenin güvenliğinin tehlikeye girdiğine dair şüphe oluşması halinde şifreyi derhal değiştirmeleri ve Pearson ile iletişime geçmeleri ve (e) güvenlik veya gizlilikle ilgili başka bir sorun veya endişenin söz konusu olması halinde Pearson ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir.

Bir kullanıcı tarafından kişisel bilgilerin uygun olmayan şekilde toplanması veya kötüye kullanılması bu Gizlilik Bildiriminin ve kullanım koşullarımızın ihlalini teşkil eder. Bu gibi durumları lütfen trdataprivacy@pearson.com adresine e-posta göndererek bildirin.

Kurumsal müşteriler ve kullanıcılar Hizmetlere ilişkin olarak mevcut olan herhangi bir kişisel bilgiyi kötüye kullanmamalı veya kişisel bilgi toplamamalı veya bunu yapmak için robotlar veya başka otomatik komutlar, kodlar veya işlevler kullanmamalıdır.

Kullanıcıların Hüküm ve Koşullarımızı veya bu Gizlilik Bildirimini ihlal ettiğinden haberdar olmamız halinde kullanıcıların ve kurumsal müşterilerin erişimini derhal askıya alabilir veya feshedebiliriz.

Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Bir değişiklik söz konusu olduğunda bundan haberdar olmanız için yeni versiyonlara daima versiyonun tarihini ekleyeceğiz.

Pearson ile İletişim

Gizlilik Bildirimimizle ilgili sorunuz olması halinde lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin:

Veri Koruma Görevlisi 
Pearson Eğitim Çözümleri Tic. Ltd. Şti.
Nidakule Kozyatağı, Kozyatağı Mahallesi
Değirmen Sokak No: 18 K:6 D:15
Kadıköy 34742 Istanbul, Türkiye

Ayrıca trdataprivacy@pearson.com adresinden bize e-posta gönderebilirsiniz.

Bu Gizlilik Bildirimi Pearson plc ile grup şirketleri adına sunulmaktadır. Bu ifade (kayıtlı ofisi 80 Strand, London, WC2R 0RL, Birleşik Krallık adresinde bulunan ve tescil numarası 53723 olan) Pearson plc'nin sahibi olduğu tüm şirketler anlamına gelmektedir.