Z ve Y kuşaklarının eğitim alanında teknolojiden beklentileri ne?

Günümüzde gençler, ister masaüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon yoluyla olsun, her gün birkaç saatlerini internet başında geçiriyorlar. Gençler doğaları gereği teknolojiye yatkın olsalar da, bağlantılı bir yaşama olan bu yatkınlıkları, Z ve Y kuşaklarının öğrenim serüvenlerinde teknolojinin nasıl bir rol oynadığına dair sorular doğuruyor.

Pearson’un kısa bir süre önce ABD’de 14-40 yaşları arasındaki 2.558 kişiyle yaptığı ve eğitim teknolojilerine ilişkin yaklaşım, tercih ve davranışları irdeleyen araştırma, Z ve Y kuşakları arasında bazı önemli benzerlikler ve farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Z kuşağından bireylerin %39’u, bir öğretmen tarafından anlatılan dersleri dinlemeyi tercih etse de, favori öğrenme yöntemleri YouTube. Bu bireylerin %47’si, günün en az üç saatini bu video paylaşım platformunda geçiriyor. Öte yandan öğrenimde daha fazla esneklik arayışındaki Y kuşağından bireyler, çevrimiçi kurslar ve videolu dersler yoluyla öz yönetimli öğrenmeye daha yatkınlar. Ayrıca “bağlantılı” nesil olarak bilinmelerine rağmen, Y kuşağından bireylerin çoğunun halen kitaplar yoluyla öğrenmeyi tercih ettikleri göze çarpıyor.

Aralarındaki farklılıklara rağmen, hem Z hem de Y kuşağından bireylerin büyük bir çoğunluğu, eğitimde teknolojinin geleceğine olumlu bakıyor. Z kuşağının %59’u ve Y kuşağının %66’sı, teknolojinin gelecekte üniversite öğrencilerinin öğreniminde belirleyici ve dönüştürücü bir rol oynayacağına inanıyor.

Z ve Y kuşaklarının öğrenim tercihlerine daha ayrıntılı bir bakış için, aşağıda yer alan “Z Kuşağının Yükseköğrenimden Beklentilerini Karşılamak” adlı bilgi grafiğini inceleyin.

Bu makalenin orjinal hali, ilk olarak Pearson Education Blog'da yayınlanmış ve Pearson Türkiye Blog üzerinde gerekli izinler alınarak paylaşılmıştır.