Yeni Rapor: Talep Odaklı Eğitim

Yeni bir rapor, eğitim sistemleri üzerindeki etkilerini keşfederek Becerilerin Geleceği Raporu’na yanıt vermekte ve işgücünün ihtiyaç duyduğu şeyle daha yakından uyum sağlamak üzere yüksek öğrenime yönelik pratik çözümler sunmaktadır.

Değişen iş dünyasını araştıran ve istihdama giden geleneksel güzergâhtan çıkarak esnek, dinamik ve sonuçta daha fazla öğrenciye hizmet veren bir yollar ağına geçiş için tavsiyeler sunan, Geleceğe Yönelik İşler (JFF) ve Pearson tarafından hazırlanan, yeni bir raporu paylaşmaktan heyecan duymaktayız.

Haziran ayındaki Ufuklar konferansında yayımlanan Talep Odaklı Eğitim: Önemli olan insan becerilerini geliştirmek için öğrenim ile işi birleştirmek, lise sonrası eğitim reformunda - talep odaklı eğitimde üçüncü dalgaya geçiş için neyin gerekli olduğunu göz önüne sermektedir.

İlk dalga - erişim - daha fazla insanın yüksek öğretime girmesine; ikinci dalga ise başarının iyileştirilmesine- daha fazla öğrencinin diploma ve sertifika almasına odaklanmıştı. 

Bu üçüncü dalgada, eğitim ve iş dünyaları, öğrencilerin mesleğe ve yaşam boyu kariyer başarısına hazır olmalarını sağlayan programları üreterek birbirine yaklaşarak bir araya gelecektir.

Hem öğrencinin hem de işverenin ihtiyaçlarına göre uyarlanan “talebe dayalı eğitim, gelişmekte olan küresel ekonomiyi – teknolojiyi benimsemiş, kısa süreli iş odaklı, sanayiye dayalı - dikkate alırken, aynı zamanda yeni mezunlar ile yaşam boyu öğrencilerin de benzer şekilde gelişmek için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamaya çabalamaktadırlar.”

Raporda, “işin geleceği gözler önüne serildikçe, bizi insan yapan şey, bizi istihdam edilebilir kılan şey olacaktır” denilmektedir.

Teknolojik okuryazarlık kritik olmakla birlikte; öğrenciler, işbirlikçi akademik ve kariyer yolları tarafından desteklenen fikirlerin akıcılığı, özgünlük, karar verme, karar alma ve aktif öğrenme gibi becerileri geliştiren eğitimsel deneyimlere ihtiyaç duymaktadırlar.

North Texas Üniversitesinin Career Connect'i ve Brinker International’ın Best You EDU’su gibi yenilikçi programlarla, yüksek öğrenim ve işverenler bu arenada ön plana çıkarak yol
almaktadırlar.

Kısa süre önce gerçekleştirilen bir röportajda, raporun ortak yazarı ve JFF'deki kıdemli program yöneticisi Joe Deegan, “Dijital değerlendirme gibi teknolojiler, eğitimcilerin programları daha hızlı ve daha uyumlu hale getirmelerine olanak sağlasa da, en önemli değişiklik düşünce yapısında gerçekleştirilendir.” demiştir.

Gelecek parlak. Değişen dünyamıza cevap veren ve tüm öğrenicileri içeren, cazip lise sonrası öğrenim deneyimleri oluşturmak için aktif işbirliği ve ortaklık aracılığıyla yapılacak çok iyi işler var.

Bu makalenin orjinal hali, ilk olarak Pearson Education Blog'da yayınlanmış ve Pearson Türkiye Blog üzerinde gerekli izinler alınarak paylaşılmıştır.