İş Yeterlilikleri Kazanarak Kariyerinize Hızlı Bir Giriş Yapın

Bugünün istihdam pazarında rekabetçi bir avantaj elde edebilmek için iyi yönetim becerileri, modern bilgi teknolojilerini kullanma becerileri ve en az iki dilde iletişim kurabilme becerisine sahip olmak çok önemlidir. Çocuğunuzun ilgilendiği sektörün detaylarını bilebilmek için, iş dünyası ile ilgili bu yeterliliklerin eğitim müfredatlarına da dâhil edilmesi gerekir. Aynı zamanda, okul sonrası da ileri çalışmaların yapılabilmesi için en iyi olanakların sağlanması arzu edilmektedir.

Mühendislik, turizm, bilgi teknolojileri, medya, moda-tasarım ve işletme alanındaki iş yeterlilikleri, kişinin hem kendi alanında yetkin olabilmek için gerekli becerileri geliştirmesine hem de yüksek öğrenime devam edebilmesi için gerekli olan doğru bilgi birikimini edinmesine yardımcı olur.

İş eğitimi verilirken, gençlerin, başarılı bir yaşam ve kariyer elde edebilmeleri için kendilerini geliştirmelerine ve kültürler arası bir anlayışın geliştirilmesine önem atfedilir. Öğrenim süreci, teorik, sınıf içi eğitim yerine okulda uygulamaya dayalı bir eğitim ve çalıştaylar şeklinde düzenlenir.

İş eğitimi, öğrencileri belli bir zanaata hazırlar. Kişilerin, uygulamaya dayalı deneyim kazanmalarını sağlarken, eğitimini aldıkları zanaatın her alanında mevcut olan teknoloji, beceri ve bilimsel teknikler üzerinde uzmanlık geliştirmelerine yardımcı olur.

Uygulamalı eğitim, uygulamaya dönük bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlayarak, öğrencilerin, seçtikleri kariyere hazırlanmalarına yardım eder. Öğrencilerin, yürümek istedikleri kariyer yolunu belirlemelerini ve kendi eğitimlerinin sorumluluğunu almalarını sağlar.

Pearson, BTEC çerçevesinde, birçok iş yeterliliği sunar. BTEC programları, öğrencileri, ya yüksek öğrenime geçmeleri ya da hemen çalışmaya başlamaları için sahip olmaları gereken beceriler ile donatır.

Kurslar, istihdam pazarına ilk adımlarını atan ve çalışmaya başlamak ile yüksek öğrenime devam etmek arasında kalan öğrenciler için tasarlanmıştır. BTEC kursları, işletme ve hizmet sektörü, moda-tasarım, medya, mühendislik, turizm ve bilgi teknolojileri alanlarında sunulmaktadır.

BTEC programları, öğrencilere, yüksek öğrenime devam etmeleri ya da doğrudan çalışmaya başlamaları için gerekli olan becerileri kazandırmak üzere tasarlanmış iş yeterlilikleridir.

BTEC iş yeterlilikleri programı ile ilgili daha fazla bilgi almak için, https://qualifications.pearson.com/btec sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu makalenin orjinal hali, ilk olarak Pearson India Blog'da yayınlanmış ve Pearson Türkiye Blog üzerinde gerekli izinler alınarak paylaşılmıştır.