Gelişmekte olan beş çalışma alanı

Bize en sık sorulan soru “sıradaki ne?” sorusudur. Yeni teknolojiler, iş uygulamaları, yasalar devreye girerken ve küresel ekonomide değişiklikler son sürat gerçekleşirken, beraberlerinde yeni ve gelişen meslekler ile kariyer uzmanlık alanları için ihtiyaçlar doğurmaktadırlar. Bu talepleri karşılamak üzere, kurumunuzun, hiper-rekabetçi bir çevrimiçi piyasada göze çarpmanıza yardımcı olmak üzere dikkate alması gereken, gelişmekte olan beş yenilikçi çalışma alanına ilişkin bir sonraki adımın ne olacağına dair kısa bir bakış açısını sizin için aralayalım dedik.

Değerlendirmemizde aşağıdaki temel, kilit başarı göstergelerinden oluşan bir kombinasyona dayanarak çalışma alanlarını puanladık:

 • Öğrenci talebi,
 • İstihdam olanakları,
 • Rekabet yoğunluğu,
 • Arama hacmi.

Veri Analitiği ve Yapay Zekâ (YZ)

“Büyük verilerin” artmasıyla birlikte, veri analitiği görevlerine duyulan ilgi hızlı bir büyüme göstermiştir. YZ teklifleriyle piyasaya nasıl girilebileceğini test eden okulların sayısında da artış kaydedilmektedir. Kurs çalışmaları, doğal dil işleme, sibernetik, insan faktörleri, bilişim teorisi, bilgisayar bilimi, bilişsel psikoloji ve / veya mühendislik gibi konuları kapsamaktadır.

Temel Göstergeler

Ticari İstihbarat Analisti

Özdevimli Öğrenim Yazılım Mühendisi

2016 yılında iş sayısı 287.200

2016 yılında iş sayısı 425.000

2026 yılına kadar öngörülen büyüme: %33

2026 yılına kadar öngörülen büyüme: % 11

2017 yılında ortalama maaş 88,510 $

2017 yılında ortalama maaş 107,600$

Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 2.250 

Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 2.250 

Kalın harflerle yazılmış ölçü birimleri, en az on yıldır piyasada geçerli olan geleneksel diploma derecesi teklifleri için, Standart temel ölçütlerimizi karşılamaktadır.
Veri Kaynağı: İş gücü İstatistikleri Bürosu, ABD Çalışma Bakanlığı, Mesleki Görünüm El Kitabı, (2018)

Mevcut program teklifleri

Yapay Zekâ Yüksek Lisansı

Yapay Zekâ Lisans Sertifikası

Veri Analitiğinde Lisans

Veri Analitiği Yüksek Lisansı

Veri Analitiğinde Lisans Sertifikası

Madde Bağımlılığı Hemşireliği

ABD'de her gün 115'ten fazla kişi aşırı doz morfin türevi ilaç kullanımı yüzünden ölmektedir. Uyuşturucu bağımlılığı salgını devam ettikçe, sorunların üstesinden doğrudan gelebilmek için, daha nitelikli pratisyen hemşirelere ihtiyaç duyulacaktır. Madde Bağımlılığı Hemşireleri hasta tedavilerini izleyebilmeli, ilaç verebilmeli, yardım programları konusunda hastalarla konuşabilmeli, uyuşturucu, alkol ya da bağımlılık tehlikeleri konusunda eğitim verebilmeli ve hastalara destek sağlayabilmelidirler.

Temel Göstergeler
Pratisyen Madde Bağımlılığı Hemşiresi*

2016 yılında iş sayısı 203,800

2026 yılına kadar öngörülen büyüme: % 31

2017 yılında ortalama maaş 110,930$

Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: güvenilir veri bildirimi için henüz çok erken

Kalın harflerle yazılmış ölçü birimleri, geleneksel diploma derecesi teklifleri için Standart temel ölçütlerimizi karşılamaktadır.
Veri Kaynağı: İş gücü İstatistikleri Bürosu, ABD Çalışma Bakanlığı, Mesleki Görünüm El Kitabı, (2018)

Mevcut program teklifleri

Sağlık Hizmetlerinde Yenilik

Sağlık kuruluşları kaliteyi, erişimi ve verimliliği arttırmada, zararı azaltmada, israfı ortadan kaldırmada ve maliyetleri düşürmede zorluklarla karşı karşıya kaldıkça, yenilikçi bir yaklaşım zorunluluk haline gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde bir yenilik programı, mevcut sağlık sorunlarına dönüşümsel çözümler üretebilmek için değişim teorisi, liderlik, girişimcilik, uygulama teknolojisi ve sistem tasarım programları öğretimi sağlayacaktır.

Temel Göstergeler

Sağlık Yöneticisi
2016 yılında iş sayısı 352,200
2026 yılına kadar öngörülen büyüme: % 20
2017 yılında ortalama maaş 98,350$
Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 140

Kalın harflerle yazılmış ölçü birimleri, geleneksel diploma derecesi teklifleri için Standart temel ölçütlerimizi karşılamaktadır.
Veri Kaynağı: İş gücü İstatistikleri Bürosu, ABD Çalışma Bakanlığı, Mesleki Görünüm El Kitabı, (2018)

Mevcut program teklifleri

Sağlıkta Yenilikte Yüksek Lisans

Sağlıkta Yenilik Kursları

Finans Teknolojisi (Fintech)

Fintech programları, günümüzde dijital para alanında akademik bilgi temini ve talebi arasında var olan önemli bir boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Fintech'teki finansal analist işleri, girişimlerin artmaya devam etmesi nedeniyle büyük talep görmektedir. Ek olarak, fintech'teki yasal düzenleme yükü arttıkça, bu finansal şirketlerde çalışacak daha fazla uyum uzmanına, uyum görevlisine ve uyum analistine ihtiyaç duyulacaktır.

Temel Göstergeler

Finansal Analist Yazılım Geliştirici, Uygulamalar
2016 yılında iş sayısı 296,100 2016 yılında iş sayısı 831,300
2026 yılına kadar öngörülen büyüme: %11 2026 yılına kadar öngörülen büyüme: % 31
2017 yılında ortalama maaş 84,300$ 2017 yılında ortalama maaş 101,790$
Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 150 Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 150

Kalın harflerle yazılmış ölçü birimleri, geleneksel teklifler için Standart temel ölçütlerimizi karşılamaktadır.
Veri Kaynağı: İş gücü İstatistikleri Bürosu, ABD Çalışma Bakanlığı, Mesleki Görünüm El Kitabı, (2018)

Mevcut program teklifleri

Fintech'te Yüksek Lisans

Fintech’e Odaklanma

Fintech Lisans Sertifikası

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE/HCI) / Kullanıcı Deneyimi (KD/UX)

Kullanıcı deneyimi uzmanlığı, günümüzün iş dünyasında en hızlı büyüyen uzmanlık alanlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu, insanların yapmak istedikleri ile henüz hayal bile edemedikleri arasındaki dengeyi bulmakla ilgilidir. Tanım gereği disiplinler arası olan insan bilgisayar etkileşimi, hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Program, günümüzün teknolojik ilerleyişinin aşırı yüksek hızının yarattığı zorluklarla başa çıkmak için, araştırmacıları eğitme ihtiyacının, akademi ve endüstri alanlarında geniş bir biçimde yer buluşunu yansıtmaktadır.

Temel Göstergeler

Bilgisayar ve Bilgi Araştırmacısı Bilim İnsanı Web Geliştirici
2016 yılında iş sayısı 27,900 2016 yılında iş sayısı 162,900
2026 yılına kadar öngörülen büyüme: %19 2026 yılına kadar öngörülen büyüme: %15
2017 yılında ortalama maaş 114,500$ 2017 yılında ortalama maaş 67,990$
Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 220 Google’da yapılan aylık "diploma derecesi" aramaları: 220

Kalın harflerle yazılmış ölçü birimleri, geleneksel teklifler için Standart temel ölçütlerimizi karşılamaktadır.
Veri Kaynağı: İş gücü İstatistikleri Bürosu, ABD Çalışma Bakanlığı, Mesleki Görünüm El Kitabı, (2018)

Mevcut program teklifleri

Kullanıcı Deneyimi (KD/UX) / İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE/HCI) alanında Lisans Derecesi

KD/IBE’de Yüksek Lisans

Kullanıcı Deneyiminde Yoğunlaşma

Lisans Sertifikası

Biraz daha derine dalalım

İnternet üzerinden yapılan “Gelişmekte olan çalışma alanları: Büyüyebilmek ve çevrimiçi rekabet edebilmek için kilit hedef piyasaları nasıl belirleyebiliriz” başlıklı bu online seminerde, aşağıdaki konuları daha da derinlemesine araştırmaktayız:

 • Kurumunuzun kilit piyasaları nasıl belirleyebileceğini,
 • Önerilen giriş kriterleri, risk faktörleri ve kilit, temel başarı göstergeleri,
 • Maryville Üniversitesi ile Pearson'ın çevrimiçi teklifleri başarıyla genişletebilmek için nasıl ortaklık yaptıkları.

Webinar'a göz atın >

 

Gelişmekte olan çalışma alanlarını belirlemek için kullanılan araştırmalar ve analizler:

 • Yeni NCES CIP kodlarının gözden geçirilmesi,
 • Gelecek 10 yıl içinde büyümesi planlanan meslekleri belirlemek için BLS İstihdam Öngörüleri Analizi,
 • Burning Glass ve TalentNeuron (Büyüteç ve Yetenek Nöronu) gibi ulusal ve sendika veri kaynaklarının gözden geçirilmesi,
 • Google Arama’daki arama sorgularının zaman içinde çeşitli bölgelerdeki ve dillerdeki popülerliğini analiz etmek için Google Trend’lerin kullanılması,
 • Yeni ve gelişmekte olan programları belirlemek üzere kurumsal web sitelerinin gözden geçirilmesi.

Bu makalenin orjinal hali, ilk olarak Pearson Education Blog'da yayınlanmış ve Pearson Türkiye Blog üzerinde gerekli izinler alınarak paylaşılmıştır.